Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

WAŻNE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
zdjęcie
UWAGA UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH
UCZNIU KLASY ÓSMEJ,


w najbliższym tygodniu, w dniach 16.06. - 18.06.2020 r. 
odbędzie się

EGZAMIN  ÓSMOKLASISTY.


WARTO JESZCZE RAZ PRZYPOMNIEĆ SOBIE
WSZYSTKIE ZASADY DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU
ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZAKŁADCE OBOK.
Poniżej przedstawiamy kolejne bardzo ważne informacje
dotyczące przebiegu egzaminu. 
1. Pamiętaj, że - aby wejść na teren szkoły - należy dostarczyć oświadczenia rodziców o stanie zdrowia oraz oświadczenie zgody na pomiar temperatury w każdym dniu egzaminu.
  
 
2. W każdym dniu egzaminu zdający będą wchodzić do szkoły różnymi wejściami - wg podziału na sale egzaminacyjne. Poniżej wskazane zostało Wasze miejsce w dniach egzaminu w sali egzaminacyjnej. Zamiast nazwisk podajemy Wasze kody.


Kod ucznia składa się z trzch znaków: 
np. A28 - czyli "A" - symbol klasy
               oraz "28" - Twój numer w dzienniku lekcyjnym.

 
WYKAZ SAL EGZAMINACYJNYCH
w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMJĘZYK POLSKI – 16 czerwca 2020 r. (wtorek), g. 9.00

 
NR SALI EGZAM. LICZBA ZDAJĄCYCH
KODY
ZDAJĄCYCH

 
1
(SALA GIMN)
30
A01, A02, A03, A06, A11, A12, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C09, C10, C11, C13, C16, C17, C18, A13, A16, A17, A18, A19, C19, C21, C24, C25, C26

 


2
(I piętro - hol)

 
10 A04, A05, A08, A10, A20, C08, C14, C15, C20, C22


3
(SALA 39)

 
1 A07


4
(SALA 40)

 
3 A09
A14
A15
MATEMATYKA – 17 czerwca 2020 r. (środa), g. 9.00

 
NR SALI EGZAM. LICZBA ZDAJĄCYCH KODY
ZDAJĄCYCH

 
1
(SALA GIMN)
30
A01, A02, A03, A06, A11, A12, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C09, C10, C11, C13, C16, C17, C18, A13, A16, A17, A18, A19, C19, C21, C24, C25, C26
 
2
(I piętro - hol)
10

A04, A05, A08, A10, A20, C08, C14, C15, C20, C22
 
3
(SALA 39)
1
A07

 
4
(SALA 40)
3

A09
A14
A15
JĘZYK ANGIELSKI – 18 czerwca 2020 r. (czwartek), g. 9.00

 
NR SALI EGZAM. LICZBA ZDAJĄCYCH KODY
ZDAJĄCYCH

2
(I piętro - hol)

 
10

A04, A05, A08, A10, A20, C08, C14, C15, C20, C22
 

3
(SALA 39)

 
1
A07

 

4
(SALA 40)

 
3
A09
A14
A15

 

5
(SALA 53)

 
10
A01, A02, A03, A06, A11, A12, C01, C02, C03, C04
 

6
(SALA 52)

 
10
C05, C06, C07, C09, C10,
C11, C13, C16, C17, C18

 

7
(SALA 51)

 
10
A13, A16, A17, A18, A19, C19, C21, C24, C25, C26
 
 
W PIERWSZYM i DRUGIM  DNIU EGZAMINU
- 16.06.2020 r. (wtorek) i 17.06.2020 r. (środa)

 
1. Uczniowie piszący w SALI EGZAMINACYJNEJ NR 1 przychodzą do szkoły na godzinę 8.00 
i wchodzą przez wejście do budynku od strony boiska.

2. Uczniowie piszący w SALI EGZAMINACYJNEJ NR 2, 3, 4 przychodzą do szkoły na godzinę 8.15 
i wchodzą przez główne wejście do budynku.
 
W TRZECIM  DNIU EGZAMINU
- 18.06.2020 r. (czwartek)
1. Uczniowie piszący w SALI EGZAMINACYJNEJ NR 2, 3, 4 przychodzą do szkoły na godzinę 8.15 
i wchodzą 
przez główne wejście do budynku.

2. Uczniowie piszący w SALI EGZAMINACYJNEJ NR 5, 6, 7 przychodzą do szkoły na godzinę 8.00 
i wchodzą
przez główne wejście do budynku.

Drogi Ósmoklasisto,


PAMIĘTAJ!

1. Nie wchodź na teren szkoły, jeżeli Ty lub osoba, z którą mieszkasz, jest na kwarantannie.
2. Nie przynoś na egzamin telefonu komórkowego.
3. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły obligatoryjnie dezynfekują ręce płynem umieszczonym przy drzwiach.
4. Staraj się zachowywać co najmniej 1,5-metrowy odstęp od innych osób.
5. Zakrywaj usta i nos, dopóki nie zajmiesz miejsca w sali egzaminacyjnej.
6. Zakrywaj usta i nos, kiedy rozmawiasz z kolegą albo nauczycielem oraz kiedy wychodzisz z sali egzaminacyjnej. Pamiętaj, że zakrywanie ust i nosa (maseczką lub przyłbicą) obowiązuje na terenie całej szkoły.
7. Używaj tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)
8. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej idź bezpośrednio do domu. Wrażeniami po egzaminie podziel się z kolegami telefonicznie lub przez komunikator.
9. Dbaj o higienę! Myj ręce wodą z mydłem. Przestrzegaj obowiązujących w szkole zasad mycia i dezynfekcji rąk.
10. Zakrywaj usta zgięciem łokcia, kiedy kichasz albo kaszlesz.
11. Jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
powrót