Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
zdjęcie
WAŻNE INFORMACJE
Szanowni Rodzice!
 
       W roku szkolnym 2020/2021 po raz kolejny pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniego, zamieszkującego na terenie Piotrkowa  Trybunalskiego, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.

O stypendium można się ubiegać, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł netto.
Niezależnie od dochodu można ubiegać się o jednorazowy zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego.

Celem pomocy materialnej nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ale pomoc w zakresie zaspokojenia potrzeb  i  zainteresowań edukacyjnych uczniów.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1  do  15 września 2020 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 47 (parter, pokój 12), tel. 44 732 57 48.
 
Składanie wniosków do 15 września 2020 roku.
 
Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego lub w siedzibie MOPR.


 
 
powrót