Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

"BEZPIECZNE FERIE"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
bałwan
INFORMACJA O KONKURSIEREGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „BEZPIECZNE FERIE”


1. CELE KONKURSU:

- popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa,
- propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych,
- kształtowanie wrażliwości społecznej i właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia,
- rozwijanie zainteresowań plastycznych,
- rozbudzanie kreatywności oraz wyobraźni plastycznej.

2. ADRESACI KONKURSU

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas I-III,

II kategoria – uczniowie klas IV-VIII.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA.

 
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej związanej z tematyką konkursu, format pracy: A3 lub A4, technika: dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane itp.), każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną.
Zdjęcia prac plastycznych należy przesłać na adres e-mail; pandryanczyk@interia.pl lub sylwia.drobik@o2.pl do dnia 18.01.2021 r.
W tytule wiadomości proszę podać imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.

4. KRYTERIA OCENY PRAC:
- zgodność z warunkami regulaminu,
- pomysłowość,
- inwencja twórcza,
- technika wykonania pracy.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.01.2021 r., zaś informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

 
Organizatorzy konkursu:
Sylwia Drobik
Paulina Andryańczyk
Maria Romanowska
powrót