Szkoła Podstawowa Nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =


REKRUTACJA 2019/2020

 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim informuje o zasadach rekrutacji kandydatów na uczniów do klasy I do Szkoły Podstawowej Nr 10 na rok szkolny 2019/2020.


 

 

 

Zgodnie   z zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej  szkoły podstawowej  przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe  w obwodzie danej szkoły  na podstawie zgłoszenia.
Kandydaci zamieszkali  poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci  do klasy pierwszej po przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 brane są pod uwagę kryteria określone  przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak  najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Zasady rekrutacji dostępne do pobrania w załączniku.
Dokument zgłoszenia dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły dostępny do pobrania w załączniku oraz sekretariacie szkoły w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Wojska Polskiego 37 oraz w sekretariacie przy ul. Próchnika 8/12
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu dostępny do pobrania w załączniku oraz sekretariacie szkoły w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Wojska Polskiego 37 oraz w sekretariacie przy ul. Próchnika 8/12
Wykaz ulic obwodowo należących do Szkoły Podstawowej Nr 10 dostępny do pobrania w załączniku.

Załączniki artykułu

zgloszenie-kl-1_obwód (pobrań: 56)

Kontakt

ul. Próchnika 8/12
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 733 90 80
e-mail: sp10@sp10.piotrkow.pl

Środa 20 listopada 2019

Feliks, Maksencja, Ampeliusz, Hieronim, Sędzimir, Edmund, Anatol, Oktawia, Oktawiusz, Sylwester, Sylwestra, Fortunata