Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
zdjęcie
ZASADY i HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW
ZASADY  DOTYCZĄCE 
WYDAWANIA ŚWIADECTW
w roku szkolnym 2019/2020:

 
1. Po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę. Jeżeli uczeń przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, do czasu zakończenia kwarantanny nie może odebrać świadectwa szkolnego.

2.
Każdy uczeń, który przyjdzie do szkoły odebrać świadectwo, powinien złożyć „Oświadczenia rodziców/opiekunów dotyczących stanu jego zdrowia” oraz „Zgodę na pomiar temperatury”.

 


 


3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których wydawane są świadectwa, po zajęciu miejsc przez uczniów.

4. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie pobytu w salach. Podczas wydawania świadectwa nauczyciel zachowuje co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

5. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą przed wejściem do szkoły i po wyjściu oraz na korytarzach szkolnych.

6. Uczniowie (lub ich rodzice) będą mieli możliwość odbioru świadectwa w innym niż wskazany w harmonogramie terminie,  po uprzednim zgłoszeniu tego faktu bezpośrednio wychowawcy klasy – poprzez wiadomość wysłaną przez e-dziennik lub przez maila wysłanego na służbową pocztę (adresy mailowe wychowawców znajdują się poniżej).
 
W takim przypadku świadectwo zostanie przygotowane i przekazane do sekretariatu szkoły, skąd – w umówionym wcześniej terminie – będzie można je odebrać. 
HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

(kliknij w wybraną klasę)
 
               


          

Do szkoły, po odbiór świadectw, przychodzą wyłącznie uczniowie
- rodzice pozostają (i czekają na swoje dzieci) przed szkołą.    ADRESY NAUCZYCIELI

powrót