Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

WAŻNA INFORMACJA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
zdjęcie
KOMUNIKAT
SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE,

Informujemy, że od 18 maja br.
przywracamy możliwość, za zgodą rodziców,
prowadzenia bezpośrednich zajęć dla uczniów
posiadających orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego.
 

 Zajęcia rewalidacyjne
będą prowadzone z zachowaniem wszelkich  zasad sanitarnych
w terminach ustalonych z nauczycielami,
którzy – zgodnie z dotychczasowym przydziałem obowiązków –
realizowali je w roku szkolnym 2019/2020.


Poniżej (do pobrania) deklaracja dotycząca udziału ucznia w zajęciach rewalidacyjnych od 18 maja 2020 r.

Deklarację można przekazać bezpośrednio nauczycielowi prowadzącemu zajęcia na pierwszym spotkaniu
lub przesyłać na adres szkoły http://sp10@sp10.piotrkow.pl

Załączniki artykułu

powrót