Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
zdjęcie
w tygodniu: 22.06.2020 r. - 25.06.2020 r.
Drogi Uczniu,
 
w tygodniu, od 22.06.2020 r. do 25.06.2020 r.,

masz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.

Zapoznaj się z poniższym harmonogramem,
który obowiązuje w terminie: 22.06.2020 r. - 25.06.2020 r.,

 
 
Konsultacje dla uczniów mają charakter dobrowolny​.

 
ZAPAMIĘTAJ!!!
1. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

2. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

3. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

4. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

5. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

6. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

7. Każdy nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim – zgodnie ze wskazaniami MEN – pozostaje do dyspozycji uczniów, którzy mogą korzystać z konsultacji w formie indywidualnego spotkania  (lub konsultacji odbywanych w małych grupach).

8. Uczniowie szkoły będą mieli możliwość umówienia się z nauczycielem danego przedmiotu na konsultację po uprzednim zgłoszeniu tego faktu bezpośrednio danemu nauczycielowi – poprzez wiadomość wysłaną przez e-dziennik lub przez maila wysłanego na służbową pocztę (adresy mailowe nauczycieli znajdują się poniżej).


 
Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Termin konsultacji Sala
 
PONIEDZIAŁEK, 22.06.2020 r.

 
 
 
1.
 
 
Bieniek Izabela
 
 
pedagog szkolny
 
 
Poniedziałek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
38
 
 
2.
 
 
Jarocka Emilia
 
 
matematyka
 
 
Poniedziałek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
38
 
 
3.
 
 
Karbowniczek Piotr
 
 
wychowanie fizyczne
 
 
Poniedziałek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
39
 
 
4.
 
 
Karkocha-Wilczko Marlena
 
 
wychowanie fizyczne
 
 
Poniedziałek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
 
39
 
 
5.
 
 
Pawlikowska-Renkiel Katarzyna
 
 
język angielski
 
 
 
Poniedziałek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
 
40
 
 
6.
 
 
Andryańczyk Paulina
 
 
edukacja wczesnoszkolna
 
 
Poniedziałek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
 
40
 
 
7.
 
 
Bednarczyk Małgorzata
 
 
n-l wspomagający
 
 
Poniedziałek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
 
41
 
 
8.
 
 
Pełeszczak Piotr
 
 
historia
 
 
Poniedziałek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
41
 
 
9.
 
 
Krawczyk Anna
 
 
edukacja wczesnoszkolna
 
 
Poniedziałek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
 
49
 
 
10.
 
 
Sala Karol
 
 
wychowanie fizyczne
 
 
Poniedziałek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
 
49
 
 
11.
 
 
Boras Aneta
 
 
edukacja wczesnoszkolna
 
 
Poniedziałek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
 
50
 
 
12.
 
 
Chałubek Katarzyna
 
 
n-l zajęć rewalidacyjnych
 
 
Poniedziałek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
 
50
 
 
13.
 
 
Grzejdziak Katarzyna
 
 
n-l wspomagający
 
 
 
Poniedziałek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
 
51
 
 
14.
 
 
Borowiecka Anna
 
 
n-l wspomagający
język polski
 
 
Poniedziałek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
 
 
51
 
 
15.
 
 
Drobik Sylwia
 
 
edukacja wczesnoszkolna
 
 
Poniedziałek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
 
52
 
 
16.
 
 
Zając Małgorzata
 
 
matematyka
 
 
Poniedziałek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
 
52


WTOREK, 23.06.2020 r.
 
 
 
1.
 
 
Klęska Monika
 
 
język polski
 
 
Wtorek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
38
 
 
2.
 
 
Molińska Elżbieta
 
 
pedagog szkolny
 
 
Wtorek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
38
 
 
3.
 
 
Piekarska Aleksandra
 
 
geografia
historia
 
 
Wtorek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
39
 
 
4.
 
 
Kowalczyk Małgorzata
 
 
religia
 
 
Wtorek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
39
 
 
5.
 
 
Koziorowska Katarzyna
 
 
język polski
 
 
Wtorek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
40
 
 
6.
 
 
Słodkowska Lidia
 
 
język niemiecki
 
 
Wtorek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
40
 
 
7.
 
 
Guga Brygida
 
 
n-l wspomagający
 
 
Wtorek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
41
 
 
8.
 
 
Cygan Aneta
 
 
przyroda
biologia
 
 
Wtorek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
41
 
 
9.
 
 
Pabich Ewelina
 
 
n-l wspomagający
 
 
Wtorek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
49
 
 
10.
 
 
Stępińska Renata
 
 
chemia
 
 
Wtorek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
49
 
 
11.
 
 
Turniak Marzena
 
 
matematyka
informatyka
 
 
Wtorek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
50
 
 
12.
 
 
Ferenc Dorota
 
 
matematyka
informatyka
 
 
Wtorek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
50
 
 
13.
 
 
Ławniczek Irena
 
 
technika
 
 
Wtorek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
 
51
 
 
14.
 
 
Dobiech Arkadiusz
 
 
religia
 
 
Wtorek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
51
 
 
15.
 
 
Kulbat Grażyna
 
 
biologia
wychowanie do życia w rodzinie
 
 
Wtorek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
52
 
 
16.
 
 
Nowak Irmina
 
 
n-l wspomagający
 
 
Wtorek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
52
 
ŚRODA, 24.06.2020 r.
 
 
 
1.
 
 
Krawczyk Marcin
 
 
język angielski
informatyka
 
 
Środa
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
38
 
 
2.
 
 
Łabuzińska Martyna
 
 
język angielski
 
 
 
Środa
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
38
 
 
3.
 
 
Ałaszewska Marta
psycholog szkolny Środa
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
39
 
 
4.
 
 
Wojciechowska Anetta
 
 
plastyka
 
 
Środa
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
39
 
 
5.
 
 
Gębalska Bożena
 
 
fizyka
matematyka
 
 
Środa
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
40
 
 
6.
 
 
Kluzowska-Carcamo Monika
 
 
język polski
 
 
Środa
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
40
 
 
7.
 
 
Piera Jolanta
 
 
edukacja wczesnoszkolna
 
 
Środa
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
41
 
 
8.
 
 
Łęski Krzysztof
 
 
wychowanie fizyczne
 
 
Środa
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
41
 
 
9.
 
 
Romanowska Maria
 
 
n-l wspomagający
 
 
Środa
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
49
 
 
10.
 
 
Woźnicka Renata
 
 
język angielski
 
 
Środa
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
49
 
 
11.
 
 
Sośnia Małgorzata
 
 
edukacja wczesnoszkolna
 
 
Środa
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
50
 
 
12.
 
 
Boras Zofia
 
 
religia
 
 
Środa
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
 
50
 
 
13.
 
 
Świstak Edyta
 
 
edukacja wczesnoszkolna
 
 
Środa
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
51
 
 
14.
 
 
Zatorska Katarzyna
 
 
n-l zajęć rewalidacyjnych
 
 
Środa
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
51
 
 
15.
 
 
Baur Emil
 
 
muzyka
 
 
Środa
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
52
 
 
16.
 
 
Góral Andrzej
 
 
muzyka
 
 
Środa
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
52
 
CZWARTEK, 25.06.2020 r.
 
 
 
1.
 
 
Baranowska Ewa
 
 
historia
język polski
 
 
Czwartek
8:00 – 9:00
 
9:15 – 10:15
 
 
 
 
38
 
 
2.
 
 
Brauła-Socha Anetta
 
 
język angielski
 
 
Czwartek
11:15 – 12:15
 
12:30 – 13:30
 
 
 
 
38
 
 
BIBLIOTEKA SZKOLNA
w dniach od 25.05.2020 r. – 25.06.2020 r.
CZYNNA
OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY
 
 
W GODZ. 9.00 – 13.00

                                                                     


 
Pamiętaj,
że - aby wejść na teren szkoły -
należy dostarczyć oświadczenia rodziców o stanie zdrowia
oraz oświadczenie zgody na pomiar temperatury w każdym dniu konsultacji.
powrót