Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

Informacja
w roku szkolnym 2020/2021
15 września 2020 r.
WAŻNE INFORMACJE
w roku szkolnym 2020/2021
7-8 września 2020 r.
01-09-2020

WITAJ SZKOŁO!

Nowy rok szkolny 2020/2021
obowiązujące do 1.09.2020 r.
W CZASIE PANDEMII
na rok szkolny 2020/2021

Kontakt

ul. Próchnika 8/12
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 733 90 80
e-mail: sp10@sp10.piotrkow.pl

Poniedziałek 28 września 2020

Więcesław, Wawrzyniec, Salomon, Wacława, Marek, Sylwin, Wacław, Laurencjusz, Jan, Alodiusz, Sylwina, Tymon