Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
zdjęcie
Od 25 maja 2020 r.
SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE,

Informujemy, że od 25 maja br.
zorganizowane zostaną w naszej szkole
 zajęcia opiekuńcze.

 

Wszystkie zajęcia zorganizowane na terenie naszej szkoły
będą zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN,
które opublikowane zostały na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men?fbclid=IwAR1Ix4vqKgxP500D2SKTZ8E8_A7ObdLbtj9pv1IPJreP7SNw2ZwJKEhU_kcWAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:

W związku z tym, że od dn. 25.05.2020 r. do 07.06.2020 r.
możliwe jest przyjęcie do szkoły ograniczonej liczby uczniów klas 1-3,
zobowiązuje się rodziców do zgłaszania chęci objęcia dziecka przez szkołę opieką,
najpóźniej dzień przed datą ewentualnego przyprowadzenia dziecka do placówki
(zgłoszenia telefoniczne – 44 7339080,
e-mail:
http://sp10@sp10.piotrkow.pl).

 
1. Decyzję o przyjęciu dziecka lub ograniczeniu przyjęcia do szkoły w tym czasie, wynikającą z wytycznych GIS, MZ oraz MEN
podejmuje dyrektor placówki.
2. W pierwszej kolejności z zajęć opiekuńczo-wychowawczych będą mogli skorzystać uczniowie, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
3. Pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, i realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19,
4. W przypadku, gdy szkoła nie będzie mogło przyjąć wszystkich chętnych dzieci, decyzja w tej sprawie należy do organu prowadzącego, który może podjąć decyzję o zwiększeniu liczebności grupy lub skierować do innej placówki.

 

Poniżej (do pobrania) deklaracja dotycząca udziału ucznia w zajęciach opiekuńczych od 25 maja 2020 r.
Deklarację można przekazać bezpośrednio w szkole lub przesyłać na adres szkoły http://sp10@sp10.piotrkow.pl

DEKLARACJA
Oświadczenie dotyczące przestrzegania procedur
Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury u dziecka

Załączniki artykułu

powrót