Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

TERAPEUTYCZNA POMOC SPECJALISTÓW

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
zdjęcie
INFORMACJA

                          INFORMACJA
Przypominamy, że  "Pomarańczowa Linia"

i Piotrkowskie Centrum Profilaktyczno-Terapeutyczne

prowadzą dyżury telefoniczne

dla rodziców młodych osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu,
 
czy innych używek w czasie pandemii.
DYŻURY TELEFONICZNE
od poniedziałku do piątku
w godzinach 14.00-18.00.tel.   
44 645 97 85
        44 645 97 86  
W "Pomarańczowej linii" pracują psychologowie, psychoterapeuci
oraz specjaliści terapii uzależnień,
a świadczona w ten sposób pomoc psychologiczna
i terapeutyczne wsparcie są bezpłatne.

powrót