Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
pomoc
INFORMACJA
I N F O R M A C J A 


W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia,
jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Placówki te działają bez ograniczeń,
zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży
oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.


 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim uruchomiła infolinię pod numerem 797-893-011.

Jeśli chcesz porozmawiać, otrzymać informację lub wsparcie psychologiczne możliwy jest kontakt ze specjalistami
w następujących terminach:

 
04.01.2020 (poniedziałek) godz. 15-16 psycholog - Magdalena Famulska
08.01.2020 (piątek) godz. 12-13 psycholog - Zofia Rosińska
11.01.2020 (poniedziałek) godz. 14-15 psycholog - Elżbieta Góral
15.01.2020 (piątek) godz. 12-14 psycholog - Zofia Rosińska
 
Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
powrót