Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
OKS
„By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.


Kampania społeczna
„By powstał dom trzeba wiele troski.
Nie pozwól mu się rozsypać”.

Celem kampanii realizowanej w ramach
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020
jest podniesienie świadomości społeczeństwa
i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie,
szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19
oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa,
jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych
lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Krótkie, animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych
z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, 
służą realizacji założonych celów kampanii.
 Zachęcamy do obejrzenia
 
Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III
https://www.youtube.com/watch?v=rszJwgPdhjs&feature=youtu.beLink do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII: 
https://www.youtube.com/watch?v=l28oC6t-ZNQ&feature=youtu.be
powrót