Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

HARMONOGRAM ODBIORU ZAŚWIADCZEŃ

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
zdjęcie
WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
ZASADY i HARMONOGRAM WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ
Z WYNIKAMI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
 
ZAŚWIADCZENIA BĘDĄ WYDAWANE
31.07.2020 r.  od godz. 12:30 do godz. 14.00
przy wejściu do szkoły od strony boiska.


 
 
1. Po odbiór zaświadczenia powinna przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę. 
 
2. Każdy uczeń (lub jego rodzic), który przyjdzie do szkoły odebrać zaświadczenie, powinien posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos.

3. Podczas wydawania zaświadczeń o wynikach z egzaminu ósmoklasisty  należy zachować co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

4. Czekając na odbiór zaświadczenia, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed miejscem wydawania zaświadczeń - przy wejściu do szkoły od strony boiska.

5. Uczniowie (lub ich rodzice) będą mieli możliwość odbioru zaświadczenia w innym niż wskazany w harmonogramie terminie,  po uprzednim zgłoszeniu tego faktu bezpośrednio do szkoły.

6. Przypominamy również  o wzięciu własnego długopisu do potwierdzenia odbioru zaświadczenia o wyniku egzaminu. 
UCZNIOWIE ODBIERAJĄ ZAŚWIADCZENIA 31.07.2020 r.
WG SWOJEGO NUMERU W DZIENNIKU LEKCYJNYM

 
  
  KLASA 8A KLASA 8C
GODZINY:

NUMER W DZIENNIKU:
 
 

NUMER W DZIENNIKU:
 

12:30 – 12:45

 
12:45 – 13:00

 
13:00 – 13:15

 
13:15 – 13:30

 
13:30 – 13:45


 
1–5

 
6–10

 
11–15

 
16–20

 

 
1–5


6–10


11–15


 16–20

 
21–26

 
 
 
 
 
powrót