Szkoła Podstawowa Nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

PLAN DYŻURÓW PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
PORADY  DLA  UCZNIÓW  I  RODZICÓW
INFORMACJA O EGZAMINACH PRÓBNYCH
Zmiany w sposobie zapisu uczniów
do Szkoły Podstawowej nr 10
WAŻNA INFORMACJA

DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW
MATERIAŁY do zrealizowania 19.03.-25.03.2020
15-03-2020

INFORMACJA

Komunikat dla klas 8.
12-03-2020

UWAGA UCZNIOWIE!

I n f o r m a c j a 
- zadania dla uczniów

(do pobrania)
Komunikat
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Kontakt

ul. Próchnika 8/12
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 733 90 80
e-mail: sp10@sp10.piotrkow.pl

Wtorek 31 marca 2020

Gwido, Beniamin, Kornelia, Dobromira, Balbina, Amos, Achacjusz, Achacy